– Ce este asigurarea și de ce este un lucru bun?

Asigurarea reprezintă un transfer de risc, prin intermediul aceteia transferându-se riscul pierderilor financiare ca rezultat al unor evenimente imprevizibile, dar posibil de a se produce, de la o persoană fizică sau juridică către un asigurator în schimbul plății primei de asigurare. În schimbul achiziției unei polițe de asigurare cu valoare cunoscută este îndepărtată posibilitatea unei pierderi cu valoare necunoscută (și, foarte probabil, mult mai ridicată decât valoarea prețului asigurării RCA).

– Ce este asigurarea RCA?

Asigurarea de răspundere civilă pentru autovehicule este un contract încheiat între proprietarul unui vehicul, persoană fizică sau juridică, şi o societate de asigurare autorizată. În baza acestui contract, societatea care a emis poliţa de asigurare RCA plăteşte despăgubiri terţelor persoane păgubite în urma unui eveniment provocat de vehiculul pentru care s-a încheiat poliţa, pentru daunele materiale şi/sau decesul ori vătămările corporale, inclusiv daunele morale, suferite în acel accident.

Asigurarea obligatorie RCA urmărește deci două scopuri. În primul rând, este vorba de protecția financiară a persoanei vătămate, astfel încât aceasta să beneficieze de repararea prejudiciului material și/sau moral suferit, independent de situația materială a vinovatului. În al doilea rând, este vorba de protecția financiară a vinovatului de producerea evenimentului, dat fiind că, în lipsa acestei asigurări, păgubitul din accident poate solicita în justiție daune materiale pentru distrugeri aduse bunurilor sale ori pentru vătămări corporale, inclusiv daune morale, toate acestea fiind dificil de acoperit de către o persoană neasigurată.

– Care sunt limitele de despăgubire în cazul unui accident, dacă deții asigurare RCA?

Limitele de despăgubire stabilite de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) se ridică la un milion de euro pentru pagube materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, și la cinci milioane de euro pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite.

– Câte asigurări RCA în vigoare există în România?

Conform unui studiu realizat în 2016 de Consiliul Concurenței, în 2015 existau 4.467.956 de polițe de asigurare RCA valabile pe teritoriul României. În același timp, existau și 833.517 contracte de asigurare CASCO valabile.

– Cum se calculează prețurile asigurărilor RCA?

În teorie, calculele pe care le fac asigurătorii pentru stabilirea prețului de asigurare RCA se bazează pe date istorice, respectiv pe date colectate de-a lungul timpului privind riscurile şi valoarea daunelor asociate acestor riscuri. Calculele se bazează pe o ipoteză esențială, potrivit căreia riscurile, comportamentul asiguraților și mărimea grupului de asigurați nu vor suferi modificări majore într-un interval de timp previzibil.

În termeni generali, prețurile asigurărilor RCA sunt calculate astfel încât să poată acoperi posibilele daune ce pot apărea într-un contract de asigurare. Calculul pornește de la probabilitatea de producere a evenimentului asigurat, coroborată cu pierdereafinanciară probabilă cauzată de daună. Rezultatul, ce poate fi ajustat cu un factor pentru daune întâmplate și neavizate, este cunoscut sub numele de primă de risc(PR) și reprezintă punctul de plecare în calculul prețurilor asigurărilor RCA.

PR este apoi ajustată pentru a acoperi cheltuielile societății de asigurare (cheltuieli de administrare, de distribuție, financiare etc.), marja de profit urmărită, dar și cu reducerile estimate (reduceri comerciale, de volum, financiare etc.). La acestea se adaugă factorii de ajustare aferenți criteriilor de risc (de exemplu, vârsta asiguratului, capacitatea cilindrică a motorului, puterea acestuia, zona, masa vehiculului, tipul de activitate a persoanei juridice etc.). Importanța acestor factori este determinată pe baze statistice, în funcție de datele istorice ale societății.

via: agora.ro